تبلیغات
سینما - نقد فلسفی ماتریکس نوشته ی ریچارد رورتی
یکشنبه 23 اسفند 1388

نقد فلسفی ماتریکس نوشته ی ریچارد رورتی

   نوشته شده توسط: سیروس نورایی    

شاید زندگی تنها یك رویا باشد. شاید واقعیت با آنچه به نظر می رسد بالكل فرق داشته باشد. شاید زبان آدمی برای بازنمایاندن آن واقعیت ناتوان باشد. شاید اذهان ما انسان ها به سادگی قادر به درك آنچه اتفاق می افتد نباشد. شاید ما تنها مغزهایی در خمره هستیم كه توسط تكانه های الكتریكی  تغذیه می شویم و به وسیله آن تكانه ها، شبه تجاربی از جهانی خیالی خلق می كنیم.این سلسله «شاید» های شكاكانه میراث ما از رنه دكارت است؛ فیلسوف قرن هفدهم. كسی كه پیشنهاد كرد آنچه در اذهان ما اتفاق می افتد ممكن است با آنچه در خارج از آنها اتفاق می افتد هیچ ربطی نداشته باشد. یكی از دلایلی كه فیلم هایی مانند «ماتریكس» میان عوام محبوبیت پیدا می كنند این است كه مردم برای آنكه بتوانند برطبق برخی نتایج پارادوكسیكال آن پیشنهاد عمل كنند، آنها را محرك می یابند.

این خود نشان می دهد كه چرا دانشجویان بسیاری از بعضی دروس فلسفه لذت می برند؛ دروسی كه در آنها از دانشجو خواسته می شود كه درباره احتمالات دور از ذهنی مثل «طیف معكوس» تعمیق كند - «طیف معكوس» فرضیه ای است كه به یمن وجود تفاوت های عصب شناختی مربوط به جنسیت بر آن است كه، وقتی مردان به آسمان صاف نگاه می كنند همان رنگی را می بینند كه زنان هنگام نگاه كردن به ماشین های آتش نشانی می بینند و بالعكس. طیف رنگی مردان، معكوس طیف رنگی زنان است. ولی از آنجا كه مردان و زنان واژه های «آبی»، «قرمز» و مانند آن را به موضوعاتی واحد اطلاق می كنند هرگز در نخواهند یافت كه در جهان هایی زندگی می كنند كه رنگ آمیزی شان متفاوت است.
بالاخره فلسفه در قرن بیستم، آستین هایش را بالا زد تا خود را از شر چندقرنه این كاریكاتور دكارتی از وضعیت بشر خلاص كند. امروزه فیلسوفان بسیاری هستند كه این پیشنهاد دكارت را به مسخره می گیرند، این پیشنهاد كه ذهن مكانی خصوصی است و در آن چشمی درونی به تماشای صحنه هایی نشسته كه برآنها پرده تئاتری درونی باز می شود. صحنه هایی كه ممكن است هیچ ربطی با آنچه در بیرون، یعنی در جهان واقعی، رخ می دهد نداشته باشند. دو فیلسوفی كه بیشترین وقت را صرف این كردند تا ما متقاعد شویم كه این پیشنهاد را در نهایت جدی نگیریم یكی لودویك ویتگنشتاین، فیلسوف برجسته ولی عجیب و غریب وینی بود و دیگری دانلد دیویدسن، استاد فلسفه در دانشگاه بركلی، كه در ۳۰ آگوست [۲۰۰۳] در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
ویتگنشتاین گزین گویه هایی اشارت گر ولی دشوار فهم نوشت. استدلال او این بود كه هیچ نكته ای در سخن گفتن درباره «كیفیت ذاتی» احساس (
Sensation) وجود ندارد. برای مثال می گوید: «چرخی كه بتواند بچرخد ولی هیچ چیز دیگری با آن نچرخد بخشی از سیستم نیست.» دیویدسن، یكی از قابل ملاحظه ترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان زمان خود، برای مخاطبان متخصص مقالاتی نوشت كه شیوه استدلال در آنها از ظرافت استادانه ای برخوردار بود. اما این مقالات آنچه را كه ویتگنشتاین بدان رسیده بود، دست یافتنی كردند، به این دلیل كه دیویدسن بیان دقیق و نظام مند یك تبیین غیردكارتی از نسبت های بین ذهن و زبان و جهان به دست داد، تبیینی كه ویتگنشتاین صرفاً طرح كلی آن را ترسیم كرده بود.هر دو فیلسوف از ما می خواهند كه دیگر با زبان به مثابه تلاشی برای انتقال دادن محتوای تجارب غیرزبانی برخورد نكنیم و این نوع نگاه را كنار بگذاریم. آنها می گویند كه ما باید از این كه اذهانمان را به عنوان نمایشنامه های درونی ببینیم بپرهیزیم. در عوض باید به دارایی ذهن (همان ویژگی ای كه انسان را از موجودات فاقد شعور متمایز می كند) به عنوان توانایی برای استفاده از زبان به منظور هماهنگ كردن كارهایمان با كارهای مردم دیگر نگاه كنیم. لزومی ندارد كه از ناتوانی زبانمان از توصیف واقعیت نگران باشیم، چون زبان های آدمی همانگونه كه هستند، هستند و شامل آن واژه هایی هستند، كه شامل آنها هستند. به این دلیل كه این زبان ها به واسطه تأثیر متقابل با جهان غیرانسانی شكل گرفته اند.یك راه برای خلاصه كردن این خط فكری ضددكارتی این است كه بگوییم، واژه ها معانی خود را به این طریق به دست می آورند كه اغلب كاربران زبان آن واژه ها را به شیوه های تقریباً مشابه به كار می برند و نه به این طریق كه بگوییم با تجارب یا موضوعات جزیی ای جفت وجور می شوند. (اگر مردان و زنان واژه «آبی» را پیوسته به شیوه یكسان در موقعیت های یكسان به كار ببرند، پس به طور خودكار منظورشان از «آبی» یك چیز واحد است.) یك راه دیگر، اشاره به این مطلب است كه ما به باورهایی «صادق» می گوییم كه با بقیه باورهایمان انسجام (Coherence) داشته باشند، نه با نگاه به اینكه چگونه با مسائل غیرزبانی همساز است.
دیویدسن در سال ۱۹۸۳ با مقاله ای با عنوان «نگره انسجام صدق و شناخت» جهان فلسفه را شگفت زده كرد. او در این مقاله متذكر شد كه این نوع فكر ویتگنشتاینی مستلزم آن است كه اكثر باورهای همه آدم ها درباره هر چیزی باید صادق باشد. نكته مورد نظر او این بود كه شما پیش از آنكه بتوانید باورهای كاذبی راجع به چیزی داشته باشید، باید باورهای صادق فراوانی درباره آن چیز داشته باشید.برای مثال سگ های آبی را در نظر بگیرید. اگر شما باور داشته باشید كه سگ های آبی در بیابان زندگی می كنند، بی رنگ هستند و اینكه وقتی بالغ می شوند، وزنشان به ۳۰۰ پوند می رسد، آن وقت شما دیگر هیچ باوری، خواه درست، خواه غلط، درباره سگ های آبی ندارید. چون شما واژه «سگ آبی» را به گونه ای به كار می برید كه هیچ ارتباطی با كاربرد معمول آن ندارد. آنچه منظور ما از واژه «سگ آبی» است، تابعی از باورهای مشترك ما درباره سگ های آبی است. اگر باورهایی كه شما با جمله هایی كه واژه «سگ آبی» در آن به كار رفته بیان می  كنید كاملاً با باورهای ما متفاوت باشد، در آن صورت ما اصلاً درباره یك چیز واحد صحبت نمی كنیم.
فیلسوفانی كه به دكارت وفادار مانده اند، حتی اگر این نكته را بپذیرند، عقب نشینی می كنند و بعد ناگهان می پرسند: اگر اصلاً سگ آبی وجود نداشته باشد چه؟ شاید سگ های آبی توهمی بیش نباشند. شما درباره توهم ها نمی توانید باور صادقی داشته باشید، می توانید؟ اگر شما ندانید كه چه چیزی واقعاً واقعی است و چه چیزی صرفاً واقعی به نظر می رسد (و از آنجا كه شما مغزی در یك خمره یا شخصیتی در فیلم «ماتریكس» هستید، اصلاً از كجا می توانید بدانید.) در این صورت شما در موقعیتی نیستید كه بگوئید باورهای صادقی دارید.دیویدسن [اگر بود] پاسخ می داد كه شكاكان دكارتی از عبارت «واقعاً واقعی» (
Really Real) سوء استفاده می كنند. گفتن این حرف به این معنی است كه مردمی كه من در رویاهایم با آنها مواجه می شوم یا چیزهایی كه بعد از مصرف داروهای روان گردان می بینم واقعاً واقعی نیستند. چون انكار واقعیت آنها تنها یكی از راه های گفتن این مطلب است كه ما نمی توانیم به این افراد یا چیزها به گونه ای باور پیدا كنیم كه با بقیه باورهایمان انسجام داشته باشد. به ویژه با باورهایمان نسبت به افراد و چیزهای دیگر. عبارت «واقعاً واقعی نبودن»، در چنین متن هایی، معنی خود را به واسطه موارد متقابلی به دست می دهد كه در آنها ما می خواهیم بگوئیم كه آن افراد و چیزهای دیگر واقعاً واقعی هستند. مقصود دیویدسن این است كه شكاكیت جزیی و موردی منطقی و با معنی است ولی شكاكیت گل و گشاد و همه جانبه ، نه. ما پیش از آن كه به چیزی توهم بگوئیم باید شناخت زیادی از آنچه واقعی است داشته باشیم، همان طور كه پیش از آن كه بتوانیم باورهای كاذبی داشته باشیم باید باورهای صادق بسیار زیادی داشته باشیم. پاسخ درست به این عقیده كه سگ های آبی ممكن است واهی باشند این است كه: واهی در مقایسه با چه؟
حتی فیلمی مانند «ماتریكس»، كه ذهن را به بیراهه می كشد، هم از این بینش پشتیبانی می كند. اگر فیلم را پس از خواندن آثار دیویدسن ببینید، به این واقعیت برخواهید خورد كه قهرمان فیلم پس از آن كه از محیط مجازی خود كنده می شود، اساساً  همان باورهایی را داردكه پیش از آن داشت. او هنوز به همان میلیون ها مسئله پیش پاافتاده باور دارد- مسائل ساده و پیش پاافتاده ای كه به او این امكان را می دادند كه بیرون از ماتریكس از همان زبانی استفاده كند كه در داخل آن استفاده می كرد. او در مورد آنچه در دور و برش می گذرد بی اطلاع است، ولی هرگز نسبت به این كه جهان از چه نوع چیزهایی تشكیل شده، چه چیز خوب است و چه چیزی بد، رنگ آسمان، گرمای خورشید، ویژگی های برجسته سگ های آبی بی اطلاع نیست.دیویدسن به سال ۱۹۷۴ در مقاله ای با عنوان «در باب تصور واقعی از یك ساخت بندی مفهومی» توضیح داد كه ما چرا نباید درباره پیشنهاد علمی تخیلی مشابه دیگری نگران باشیم. مثلاً این كه تمدنی پیشرفته، كه در كهكشانی دوردست به بالندگی رسیده است، ممكن است از مفاهیمی یكسره غیرقابل قیاس با مفاهیم ما استفاده كند، مفاهیمی كه برای همیشه فراسوی تسلط ما هستند. دلیل او این است كه هر زبانی، حتی پیشرفته ترین آنها، باید سنگ بنای خود را در مجموعه ای از واكنش های رفتاری به محرك ها بگذارد، واكنش هایی كه می تواند با واكنش های خود ما تضایف داشته باشند. بنابراین چیزی به عنوان زبان غیرقابل یادگیری وجود ندارد.این بدان معنی است كه، اگر اصواتی كه كهكشانی ها ایجاد می كنند به طور كلی نوعی زبان محسوب  شود، آن وقت ما می توانیم درست به همان شیوه ای كه زبان خودمان را فراگرفته ایم، آن زبان را هم بیاموزیم، همانگونه كه مردم شناسان زبان قبیله ای ناآشنا را می آموزند. ما با واژه هایی مانند «آبی» و «سگ آبی» شروع می كنیم،- واژه هایی كه بیان آنها می تواند با آسمان صاف یا موجود قهوه ای كوچكی كه روی رودخانه سد می سازد، برانگیخته شود- و بعد به تدریج كارمان را به سمت عباراتی چون «كفرآمیز»، «غیردموكراتیك» و «بی نهایتی رشته اعداد اصلی» سوق می دهیم.برداشت دكارت از ذهن به عنوان فضایی درونی و خصوصی و برخورد او با مفاهیم كه بیش از آن كه آنها را به عنوان كاربرهای واژه ها محسوب كند، به عنوان موجودیت های ذهنی می داند كه تا حدودی بر زبان مقدم اند، در رشد تخیل علمی سهم بسیاری داشته است. اما این برداشت ها هیچ خدمتی به تفكر جدی نكرده اند. ویتگنشتاین و دیویدسن فهمیدند كه زمان آن رسیده است كه فیلسوفان پرسه زدن در اطراف طیف معكوس و كهكشانی های غیرقابل فهم و دسترسی را متوقف كنند. اعتقاد ویتگنشتاین این بودكه فیلسوفان در استفاده شان از عباراتی چون «واقعاً واقعی» و در تلاش هایشان برای موجه جلوه دادن شكاكیت گل و گشاد و همه جانبه، زبان را به «مرخصی» فرستاده اند. ما نباید به تفریحاتی كه در مرخصی هایمان به آنها سرگرم می شویم اجازه دهیم تا ما را از كار جدی و سختگیر باز دارند.درك عمیق نوشته های دیویدسن و ویتگنشتاین برای غیر متخصصان كار آسانی نیست، همینطور نوشته های كانت و هگل. اما آثار فیلسوفانی از این دست، كه از اصالت و تخیل زیادی بهره مندند، در مسیر نسل ها، به تدریج بر كل فرهنگ تأثیر خواهدگذاشت. نقد آنها بر میراث فكری ما، نگاه ما را نسبت به آنچه كه فكر كردن به آن مهم است تغییر می دهد. دو- سه قرن پس از این، نوشته های مورخان فلسفه درباره تغییراتی خواهد بود كه در تصویری كه انسان از خود دارد رخ داده است. تغییراتی كه نوشته های دانلد دیویدسن كمك شایانی برای به بار نشستن شان كرد.

http://florerchen.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:25 ق.ظ

Nicely voiced genuinely. !
canadian cialis cialis online cialis 30 day trial coupon cialis et insomni cialis kamagra levitra cialis generique cialis for sale south africa import cialis i recommend cialis generico cialis 20 mg cut in half
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 11:32 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
rx cialis para comprar cialis 5 mg buy cialis tadalafil cialis tablets australia cialis lilly tadalafi cialis online deutschland cialis pills cialis 5mg prix tadalafil 5mg try it no rx cialis
Cialis prices
شنبه 1 تیر 1398 08:50 ب.ظ

Fantastic posts, Regards!
costo in farmacia cialis acheter cialis meilleur pri acheter cialis meilleur pri cialis daily new zealand price cialis per pill price cialis per pill cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo in linea basso i recommend cialis generico cialis lowest price
http://comptina.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:57 ق.ظ

With thanks, A lot of facts.

how to buy cialis online usa cialis online napol prezzo cialis a buon mercato trusted tabled cialis softabs cialis cuantos mg hay cialis venta a domicilio how much does a cialis cost achat cialis en itali cialis ahumada cialis australian price
http://phymomi.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:59 ق.ظ

Great info. Thanks a lot!
prices for cialis 50mg cialis 20mg buying brand cialis online try it no rx cialis buy cialis cheap 10 mg viagra vs cialis cialis coupons cialis 20 mg cut in half we like it cialis price we use it 50 mg cialis dose
best cialis dosage
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

Effectively voiced without a doubt. .
buy online cialis 5mg we recommend cialis info cialis side effects il cialis quanto costa acheter cialis meilleur pri we choice cialis uk cialis cipla best buy cialis online click here to buy cialis best generic drugs cialis
cialis without a doctor's prescription in usa
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:59 ق.ظ

You said it adequately.!
where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis recommended site cialis kanada cialis kamagra levitra cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis authentique suisse overnight cialis tadalafil cialis daily reviews cialis generic tadalafil buy
http://latsgomens.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:14 ق.ظ

Beneficial tips. Thank you!
generic cialis with dapoxetine costo in farmacia cialis if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg cut in half deutschland cialis online 40 mg cialis what if i take comprar cialis 10 espa241a enter site 20 mg cialis cost enter site natural cialis how do cialis pills work
cialis generico in farmacia
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:56 ق.ظ

You said it very well.!
tadalafil 20 mg trusted tabled cialis softabs cialis italia gratis cialis savings card we like it safe cheap cialis buy cialis online nz cialis prices cialis australia org cialis purchasing we like it cialis soft gel
cialis efficacit
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:43 ب.ظ

Valuable facts. Cheers.
side effects for cialis fast cialis online we choice cialis uk il cialis quanto costa cialis manufacturer coupon tadalafil 20 mg cialis wir preise legalidad de comprar cialis calis where to buy cialis in ontario
Buy generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:38 ق.ظ

Kudos, Helpful information.
cialis cost cialis 20mg preis cf cialis vs viagra wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk how to buy cialis online usa cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet
http://guiboacom.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Thank you. I enjoy this.
cialis kaufen bankberweisung buy cialis prices on cialis 10 mg cialis australian price cialis savings card can i take cialis and ecstasy prices on cialis 10 mg buy original cialis cialis sicuro in linea prezzo di cialis in bulgaria
how much are cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 09:56 ق.ظ

You actually mentioned that really well.
cialis prezzo di mercato if a woman takes a mans cialis cialis pills price each cialis daily reviews cialis soft tabs for sale cialis with 2 days delivery cialis tadalafil online only now cialis 20 mg prices for cialis 50mg cialis uk
http://landchlecim.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:04 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
viagra vs cialis vs levitra walgreens price for cialis cialis soft tabs for sale free cialis how much does a cialis cost tadalafil 5mg cialis tablets canadian drugs generic cialis generic cialis 20mg tablets cialis soft tabs for sale
how long do cialis side effects last
جمعه 24 خرداد 1398 05:23 ق.ظ

Amazing tons of beneficial knowledge.
cialis 30 day trial coupon cialis cost we use it cialis online store 200 cialis coupon weblink price cialis we choice cialis pfizer india generico cialis mexico cialis pills cialis farmacias guadalajara cialis reviews
http://porgtambutp.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:18 ب.ظ

You revealed it perfectly!
canadian cialis how do cialis pills work if a woman takes a mans cialis price cialis best click here cialis daily uk cialis taglich viagra vs cialis cialis 20 mg cost free generic cialis cialis daily new zealand
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:07 ق.ظ

Whoa many of excellent material.
cialis for bph buying cialis in colombia cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis generic cialis review uk cialis tablets australia cialis generico en mexico generic cialis 20mg tablets cialis kaufen cialis dose 30mg
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:56 ق.ظ

You definitely made the point.
how do cialis pills work cialis pas cher paris miglior cialis generico cialis 100mg suppliers click now cialis from canada cialis 05 cialis en mexico precio cialis for sale south africa cialis en mexico precio look here cialis cheap canada
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 07:00 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis cipla best buy prezzo di cialis in bulgaria can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg sublingual cialis online cialis generico en mexico cialis generico in farmacia cialis flussig enter site natural cialis cialis dosage recommendations
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Thank you. Very good stuff.
pastillas cialis y alcoho cialis sale online acquistare cialis internet buy generic cialis purchasing cialis on the internet cialis kaufen wo brand cialis nl cialis without a doctor's prescription cialis baratos compran uk tadalafilo
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Regards, I value this!
click now cialis from canada click here cialis daily uk only best offers 100mg cialis generic cialis cialis 5mg billiger cialis 20 mg best price cialis rezeptfrei cialis reviews cialis generic tadalafil buy usa cialis online
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
tadalafil sialis cialis para que sirve cialis 20 mg cialis rezeptfrei order generic cialis online tarif cialis france cialis 100 mg 30 tablet canada discount drugs cialis where to buy cialis in ontario
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:26 ب.ظ

Awesome info. Thank you.
cialis daily new zealand tadalafil 20mg cialis 05 calis only best offers cialis use buy cialis ou trouver cialis sur le net cialis 100mg suppliers only now cialis 20 mg buy cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Tips well regarded!.
cialis kamagra levitra safe site to buy cialis online prix de cialis acquistare cialis internet cialis soft tabs for sale cialis great britain acquistare cialis internet cialis italia gratis buy cialis buy cialis online cheapest
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Cheers! Awesome information!
we choice cialis uk cialis with 2 days delivery cheap cialis cialis vs viagra comprar cialis navarr we recommend cheapest cialis tadalafil 10 mg precios de cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:04 ق.ظ

You explained this really well.
are there generic cialis we choice cialis pfizer india cialis taglich cialis 20mg dosagem ideal cialis best generic drugs cialis we recommend cialis best buy cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a prices for cialis 50mg
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:20 ب.ظ

Whoa lots of terrific info.
cialis 100mg suppliers only best offers 100mg cialis cialis for sale how do cialis pills work cialis rckenschmerzen low cost cialis 20mg generic cialis review uk the best site cialis tablets safe site to buy cialis online purchase once a day cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Appreciate it. Lots of posts.

cost of cialis cvs generic for cialis prescription doctor cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis arginine interactio 5 mg cialis pharmacie en ligne dose size of cialis cialis kaufen wo cialis generico en mexico india cialis 100mg cost
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 10:31 ب.ظ

Reliable tips. Regards!
cialis 5mg billiger cialis without a doctor's prescription cipla cialis online we like it safe cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci rezeptfrei cialis apotheke cialis generic cialis ahumada acquistare cialis internet effetti del cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Thank you, I appreciate this!
cialis in sconto cialis generico cialis online deutschland only best offers cialis use buy cheap cialis in uk il cialis quanto costa comprar cialis 10 espa241a cialis super kamagra generic cialis look here cialis cheap canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30