تبلیغات
سینما - نقدی بر فیلم پرسونا
شنبه 7 شهریور 1388

نقدی بر فیلم پرسونا

   نوشته شده توسط: سیروس نورایی    

نقدی که هم اکنون می خوانید بر گرفته از سایت اینترتینمنت ویکلی می باشد

علم روانشناسی، كوشش تحسین‌برانگیزی در كنكاش لایه‌های درونی انسان می‌كند، روح و روحیه را همچون یك پرتغال پرك می‌نماید تا به هسته درونی، مركز كنترل اراده و تفكر و شاید بالاتر از اینها ماهیت و هویت بشری برسد. این تلاشها سالهاست كه ذهن روانكاوان را درگیر می‌كند و روانشناسی را به وادی استدلال كشانده است، جایی كه دوپامین و هیستری نمی‌شناسد و تنها با عقل و كلام می‌تازد؛ می‌گوید و تبیین می‌نماید. این است كه سایكولوژی را حكمت‌‌آمیز می‌كند و در تودرتوی علم كلام استخراج می‌نماید و باعث می‌شود رفتارها و هنجارهای روانی به تفكر و نظام فكری نزدیك باشند تا بیماری و عدم توازن. اما اگر اندیشه نباشد روان نیز كاری از پیش نخواهد برد و این است كه فوبیای بزرگ روان را از رویارویی با منطق باز می‌شناسد، اینجاست كه روانشناسی از فلسفه شكست می‌خورد. در این میانه، سینما به عنوان رابطه‌ای نا متناقض و البته امین، بین این علوم استدلالی پل می‌زند و آنها را به یكدیگر نزدیك می‌نماید. چیزی كه البته رسالت هنر است و هنری نظیر سینما، صد البته كه رسالت‌های خاص خویش را دارد. به همین سیاق، پرسونا، فیلم تفكر برانگیز اینگمار برگمان شكل می‌گیرد و ذهن را جایی بین مولكولهای شیمیایی كه ممكن است اسكیزوفرنی ایجاد بكنند و نظریات منطقی و وابسته به علیت رها می‌نماید. این رهایی بسیار شایسته است چون به هر تقدیر مرز مشخصی بین علوم دقیقه و استدلالی موجود نیست. لذا پرسونا، فیلمی فلسفی محض نبوده و همچنین روانشناسانه نیز نمود نمی‌كند. این فیلم راه دیگری می‌پیماید، راهی كه بر نظام اندیشمندانه و جهان‌بینی بشری رد پا جا می‌نهد.

آنچه درون انسان است، در پرسونا شكل می‌گیرد، توسعه می‌یابد و در شكلی ظاهری مخفی می‌گردد. پرسونا انسان را از درون می‌نگرد و بیرون را همچون لباسی كه می‌تواند هر روز یك رنگ و یك مدل داشته باشد رها می‌كند، چیزی كه در عمل نیز به رهایی می‌انجامد و ابزار رهایی چیزی جز سكوت نیست. سكوتی كه جنسش فریاد درونی است و از عمق وجود برمی‌خیزد، چیزی كه همچون آب پشت سد اندك‌اندك جمع می‌گردد و انباشتگی ایجاد می‌كند. پرسونا در مفهوم نقاب، چه چیزی را قرار است ماسكه كند؟ چه حقیقت تلخی وجود دارد كه می‌بایست توسط نقاب خنده و تجاهل مخفی بماند و چه ماسكی با طرح فرشته چهره شیطانی بشریت را پنهان می‌نماید؟ كنكاش و تحقیق برای یافتن چنین پاسخهای اسكلت و ساختار پرسونا را تشكیل می‌دهد و نقاب را تنها پاك كردن صورت مساله معرفی می‌نماید؛ چیزی كه تنها ظاهرسازی می‌كند و باعث می‌گردد فاجعه خلقت بشر، كه با ایدئولوژی و افكار ناهمگون با ذات آفرینش آلوده‌تر و به نوعی مسخره‌تر شده است كم‌رنگ جلوه كند. برگمان بدون اینكه تعارضی ذاتی و سرشاخ شونده با طبیعت ایدئولوژی داشته باشد آن را به مسلخ می‌كشد، ایدئولوژی میخی است كه بر دستهای انسان كوفته می‌شود و او را در دو چوب متقاطع به نام صلیب و با ماهیت اعتقاد مصلوب می نماید.

بخش ابتدایی فیلم به عنوان مقدمه و عنوان‌بندی به تندی و بی‌رحمانه طرح سوال می‌كند و پاسخ می‌تراشد، و هرآنچه از انسان ناطق (كه ناطق بودن از صفات متعالی كننده او و نه تباه كننده اوست و این ایده‌آلیسم است) یك دیو خفته اما مسكون و بی‌صدا می‌سازد را یكی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد. در این مقدمه، سه فاكتور تباه كننده بشریت نشان داده می‌شود. نخست اعتقاد یا به تعبیری ایدئولوژی؛ میخهایی بر دست و پا كوبیده می‌شوند. كلیسا و حفاظ آهنین و نخاله‌های كنار آن. عقیده مسخ كننده است و ناجیگری نمی‌كند، تنها باری بر دوش خلقت می‌نهد و انسان را منزوی‌تر می‌نماید. این مسیح نیست كه مصلوب می‌شود، تنها انسان است كه با میخ اعتقاد بر صلیب مذهب كوفته می‌شود و نتیجه چیست؟ فریادی كه می‌بایست با سكوت ماسكه گردد و پرسونا نتیجه چنین اعتقادی است. فاكتور دوم، غریزه است. غریزه وجود دارد و به خودی خود در مقام ارزشگذاری منفور و مانع نیست. اما غریزه نیاز به جهت‌گیری و تغذیه دارد. تصویری از آلت جنسی مردانه در یك قاب و لبهای زن در قاب دیگر. چیزی كه كمال‌گرایی را لكه‌دار می‌كند همانا نقص تامه در طبیعت بشری است، چیزی كه بودنش مشكلی را حل نمی‌كند اما فقدانش فاجعه می‌آفریند. فاجعه به هر تقدیر، تبدیل به نقاب است و مخفی نمودن آنچه كه آشكار بوده است و در بیان دیگر، فاجعه ماسك كردن دروغ با پرسونای حقیقت است. فاكتور سوم سرنوشت است، پیرمرد و پیرزن كه دچار بیماری پرسونا شده‌اند، تعبیر آدم و حوای سالخورده‌اند و سكوت آنها چیزی جز نقاب نیست، تاكید دوربین بر دهان هر دو از همین نكته ناشی می‌گردد و آنها به عنوان والدین آدم، به فرزند خویش كه بر تخت خوابیده بی‌اعتنا هستند و بار غم تنهایی او را بر دوش خویش نهاده‌اند، او كه سنگینی این بار را احساس می‌كند و به دنبال علت خویش، به تعبیری مادر و به سخنی مادینگی خلقت كه راز سر به مهر آفرینش را در سینه دارد می‌گردد. او به سمت چهره یك زن دست دراز می‌كند و آغوش او را می‌طلبد اما تقدیر بین آنها جدایی افكنده است. مام خلقت و مادینگی طبیعی، یا خاستگاه آدمی در سینمای برگمان عنصر لاینفكی است. زن، مادر و دریا، همه در یك نقش ظاهر می‌شوند و یك رسالت واحد را بر گردن می‌گیرند. برگمان دریا را نمادی برای حقیقت، خاستگاه و مرجع در نظر می‌گیرد و از این عنصر به كرات در سینمایش بهره می‌برد. سرنوشت و تقدیر محكوم به سكوت، باز هم در روندی انفعالی و دگردیسی بی‌رحمانه تبدیل به پرسونا می‌گردد و مقدمه برگمان را كامل می‌كند. آهو در جایگاه معصومیت، سر بریده می‌شود و خدا به شكل عنكبوت ظاهر می‌گردد؛ تشبیه خدا به عنكبوت در فیلمهای برگمان قبل از اینكه آزاردهنده باشد و عناد مذهبی او را فریاد بكند بیشتر تاكیدی بر صفت جبار بودن خدا و تبدیل او به كریه آسمانی توسط پندارها و گفتارهای مذهبی دارد، چیزی كه شاید خود خدا را هم آزار می‌دهد و به گفته‌ای او را نسبت به تفكر قهار بودنش قهار می‌سازد؛ خدایی كه در عمل انجام شده قرار می‌گیرد و شبیه به الهه‌ای رقت‌بار می‌گردد. نهاد بشری كودكانه است و از همان ابتدای امر، در روند زندگی سرنگون می‌گردد، یك زن در انیمیشن معكوس آب برمی‌دارد و سینه‌ خود را خیس می‌كند، تعبیری كه اهمیت رجعت را برای مادینگی خلقت هشدار می‌دهد و این زن، چیزی برای تغذیه بشریت دارد، چیزی كه منبعش لاهوتی است. آب؛ سرچشمه خلقت است و سینه پیرزن را نمناك می‌نماید. مرگ از سوی دیگر، تلاشی برای دریافت زندگی است. پیرمرد و پیرزن روی تخت افتاده‌اند و انتظار مرگ را می‌كشند، چیزی كه پرسونا یا نقاب حقیقی زندگی است. كشتن آهو در تاثیرگذار كردن این نظریه نقش به سزایی دارد. تاكید دوربین بر دستها و پاها، اشاره به مهجوریت انسان است، نه جایی برای رفتن وجود دارد و نه فعلی برای انجام دادن. هرچه وجود دارد، سفر و تقارب خودآگاه است، چیزی كه قرار است توسط انسان ناطق به سكوت تبدیل شود. نقاب شكل می‌گیرد. پرسونا ایجاد می‌شود و جایگاه انسان كجاست؟ اشاره به فیلمی كلاسیك درباره رقص مردگان: بعد از مرگ، نقاب از چهره كنار خواهد رفت و هویت خود را ارائه خواهد كرد.

بعد از مقدمه سریع؛ برگمان كلی گویی را كنار می‌گذارد و فیلم را با بستن دیباچه ابتدایی افتتاح می‌كند. حالا الیزابت به عنوان نماینده یك انسان كه درد نقاب دارد پیش روی ماست. در ابتدا توجه به شغل الیزابت ضروری به نظر می‌رسد، او یك هنرپیشه است. این شغلی است كه در آن باید احساسات و ماهیت را بازسازی كرد و مجدداً ارائه داد. چیزی كه دائم انسان را نقاب‌دار می‌كند؛ خوشحالی در عین اندوه، ناراحتی در هنگام خشنودی، خشم در عین خونسردی، حسادت در كنار بی‌تفاوتی و انواع دیگر حالتهای روحی در كنار متضادشان اولین تجربه نقاب‌گذاری برای آدمی است، او همواره خنده و گریه خود را بازسازی كرده است و این امر او را از ماهیت خویش دور نموده است. او تصمیم می گیرد همه نقابهای سفارشی پیشین را به كناری بگذارد و از نقاب مخصوص خودش استفاده كند. دوگانگی شخصیت یا Multipersonality چیزی نیست كه الیزابت را درگیر بكند. از نظر روانشناسی این بیماری نوعی روان‌پریشی پریودیك و یا با دوره زمانی ثابت است كه در آن از قدرت اراده خبری نیست. در چندشخصیتی، شخص تصمیم نمی‌گیرد كه خود راعوض كند بلكه خودآگاه این كار را با توجه به سیستم ناهنجار رویا و حقیقت انجام می‌دهد. پس در بیماری، تنها ناهنجاری وجود دارد اما در مورد الیزابت یك تصمیم آگاهانه منجر به گرفتن نقاب می‌شود. سكوت او از روی اراده است و اراده‌ای كه بیمار هم نیست و تنها یك جرقه شعله آگاهی او را زبانه می‌دهد و تشدید می‌كند. این كه شخصی از روی آگاهی ساكت شود بسیار متفاوت است با اینكه كسی بر اثر ناهنجاری سكوت بكند. پس هر ایده درباره حالت بیمارگونه الیزابت نوعی خبط به حساب می‌آید چنانكه برگمان نیز بر این گفته تایید دارد؛ در جایی دكتر می‌گوید كه الیزابت از نظر جسمی و روحی سالم است. مساله الیزابت چنانكه كلی الیور در نقد فلسفی-روانی خود بر اساس مدل روانشناسی لكانی و به توجه به دیالكتیك هگل نشان می‌دهد مساله دیدن خود در دیگری است. تز و آنتی‌تز هگل با عنوان پدیده و متضاد آن در مقام نظریه در اینجا تبدیل به «خود» و «دیگری» شده است، خودی كه در روند آرام و دگردیسی منفعل تبدیل به دیگری می‌شود و حال آنكه دیگری در خود مستتر است. توجه كنید كه در انتهای فیلم تشخیص این كه آلما به الیزابت تبدیل شده یا برعكس مشكل به نظر می‌رسد. باید چنین باشد، چون تشخیص پدیده و ضد‌پدیده در یك قالب انسانی عملا دشوار و شاید غیر ممكن است. یك حراف می‌تواند مسكوت و یك لال می تواند ناطق باشد.

برگمان، آلما و الیزابت را دو روی سكه بشریت می‌داند. یكی به درون پناه می‌برد _تز_ و دیگری زندگی را برمی‌گزیند و برون‌گرایی می‌كند _آنتی‌تز_ و در این میان، دگردیسی –سنتز- مهم است. چیزی كه پرسونا را تشكیل می‌دهد، تحول این نقاب در یك پلان تاكید می‌شود، جایی كه نیمی از چهره آلما بر چهره الیزابت فید می‌گردد تاكیدی موفق بر این امر است. برگمان نمی‌گوید یكی به دیگری تبدیل می‌شود بلكه بیان می‌كند كه تحول (در مفهوم خاص منطبق شدن) وجود دارد و نقاب مستور كننده نیست؛ همچنین خود در دیگری تبلور می‌یابد و به بیانی دیگر ضمیر ناخودآگاه با خود آگاه منطبق می‌گردد و در این حالت چیزی برای مخفی كردن وجود ندارد. یكی از تاكیدهای برگمان برای انطباق دو سوی نظریه دیالكتیك (بر اساس مدل لكانی كه الیور متذكر می‌شود) دو سكانس پشت سر هم با یك روایت است. در یك سكانس الیزابت شنونده است، در اینجا او نقش «خود» را بازی می كند و دیالوگهای آلما را می‌شنود. در سكانس بعدی آلما گوینده است و نقش «دیگری» را ایفا می‌نماید و همان دیالوگها تكرار می‌شود. الیزابت و آلما یك نفر هستند؟ خیر. آیا آنها دو نفر هستند؟ خیر. آیا آنها یك نفر با دو بدن هستند؟ خیر. آنها همه و هیچ هستند، كسانی كه با پرسونای سكوت در مورد الیزابت و پرسونای زندگی در مورد آلما خود را بر یكدیگر متجلی می كنند. بشریتی هستند كه توسط نقاب سعی در بهبود وضعیت ماهیتی خود دارند.

رنج مادر، كه در اوایل كار توسط الیزابت به آن تاكید می‌شود در حقیقت اشاره‌ای به روند علی نظام هستی است. هراس او از مادر شدن و نفرت او از فرزند دلیل ناخرسندی از علت بودن پدیده انسان است. مادر در اینجا، همان مادینگی خلقت است و حضور الیزابت و آلما در خانه ساحلی كنار دریا تاكید بر همین مساله است. دریا جانشینی برای مادر خلقت است و چیزی است شبیه علیت. الیزابت «خود» را صاحب قدرت علیت می‌داند و آلما را به عنوان غیر «خود» نسبت به این موضوع غریبه می‌داند. آلما در همان ابتدا خود را خلع سلاح می‌كند. او یك انسان معمولی است و انسان معمولی با «خود» غریبه است. او از علاقه‌هایش، زندگی روزمره‌اش و خاطراتش سخن می‌گوید. آلما به درونش سفر می‌كند و چون دانسته‌هایی سفر به درون حقیقت است و حقیقت هم ناگوار و تلخ، چیزی نمی‌گوید و سكوت اختیار می‌كند. اگرچه گفتنش هم كاری از پیش نمی‌برد چون مانند صحبت كردن به زبانی دیگر است. این سكوت تا جایی ادامه دارد كه انطباق دو مقوله دیالكتیكی صورت نگرفته یا به زعم برگمان پرسونا متحول و منطبق نشده است. راهبی كه در خیابان از روی اعتراض خود را آتش می‌زند در واقع اثر و ویژگی برداشتن نقاب است، چیزی كه به شدت تكان دهنده و سوزناك است و الیزابت را به غایت می‌ترساند. هرچند كیفیت این وحشت بر مخاطب متفاوت است و به ظاهر در ادامه زبان تند برگمان در بیان افكار ضد مذهبی خود است. در حقیقت، این نمایش دوباره كشتن آهوست، چیزی كه از درون برمی‌خیزد و اثری بیرونی با ما به ازای فیزیكی دارد.

ارتباط آلما و الیزابت دارای سه مرحله است. اول سكوت یا تولید نقاب، دوم انطباق یا اینهمانی دو نقاب بر یكدیگر و سوم برداشت نقاب یا تولید محصول یعنی كشف حقیقت. مرحله اول از آشنایی آلما و الیزابت تا خواندن نامه الیزابت توسط آلما را شامل می‌شود. مرحله دوم از این نقطه تا ظهور آقای وگلر (شوهر آلما یا شوهر الیزابت) كه نماد خود انسان است را شامل می‌گردد و مرحله سوم از این نقطه تا انتهای فیلم. در اینجا مجال نیست كه تك‌تك دیالوگهای دكتر در مرحله اول مذكور را ذكر و استناد كنیم كه خود فیلمنامه‌ای در نقد خواهد بود، اما با توجه به این گفتمانها، كیفیت و چگونگی مرحله اول روشن خواهد شد. الیزابت نقابی می‌سازد به فرم سكوت كه حقیقت و ماهیت را مخفی كند و آلما نقابی می‌سازد به شكل زندگی و گفتگو كه البته باز هم حقایقی را از او مخفی می‌نماید. آلما با اشاره به خاطره سك.سی خود سعی در ایجاد نقاب دارد و الیزابت آلما را عنصر بیرونی خود می‌بیند، پس او را بیمار اصلی می‌داند و در نامه‌ای كه برای شوهرش (انسانیت) می‌نویسد خود را ناجی او معرفی می‌كند. آلما نامه را می‌بیند و احساس می‌كند حقیقت طور دیگری بوده و او فریب خورده است، البته نه حقیقت درباره الیزابت به طور خاص، بلكه حقیقت درباره انسان به طور كل. بعد از این آلما تغییر می‌كند. به جای درمانگری ویرانگری را برمی‌گزیند چون او از «خود» جدا افتاده است. اینكه او سعی می‌كند الیزابت روی شیشه شكسته پا بگذارد گواه این گفته است. در بخش نهایی و رویارویی با حقیقت، نیازی به نقاب نیست. آلما می‌داند كه الیزابت است و الیزابت می‌داند كه آلما فاعل اندیشه اوست. آلما به جای او با وگلر عشقبازی می‌كند و او را نوازش می‌نماید. پرسونا به قیمت تبلور حقیقت از بین می‌رود و حالا همه چیز بروز كرده است. وقتی الیزابت به درك كامل می‌رسد انزجار خود را از «دیگری» با گازی گه به سبك خون‌آشامها می‌گیرد نمایش می‌دهد. انزجاری كه علتش برداشتن نقاب است.

فیلم در سه جا به سینما اشاره می‌كند؛ ابتدای فیلم كه نوار سلولوئید و آپارات نمایش داده می‌شود و سوختن نوار سلولوئید، در انتهای فیلم و باز سوختن نوار و در اختتامیه رابطه آلما و الیزابت، گروه فیلمبرداری را می‌بینیم كه دوربین را تا جایی كه از الیزابت كلوزآپ بگیرند نزدیك می‌شوند. ظاهراً سینما با تلقی هنری آن، پرسونای دیگری از دانسته‌های آدمی است. زندگی سینمایی است بدون سناریو كه فالبداهه ساخته می‌شود اما، پر از نقاب. الیزابت از استفاده از نقابها ناخرسند است. او از گفتمان آلما ناخرسند است و او از اینكه نطق باعث ایجاد دروغ می‌شود ناخرسند است. در انتها بشر جدا افتاده از ماهیتش، دست به سوی مادر فلسفی خود دراز می‌كند. زنی در قاب، زیر نقاب و محو. انسان سعی می‌كند شفاف‌سازی كند، پرسونا را كنار بزند و به ماهیت برسد اما فیلم تمام است؛ شعله‌ای می‌سوزاند و سپس خاموشی. سینما تمام می‌شود و زندگی به همچنین و نقاب هنوز باقی است.


Cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 12:53 ق.ظ

With thanks! Numerous forum posts.

wow look it cialis mexico cialis 20mg prix en pharmacie try it no rx cialis generico cialis mexico cialis sale online tadalafil generic we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy viagra cialis levitra cialis kaufen bankberweisung
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 09:19 ق.ظ

You made your position quite nicely!!
purchasing cialis on the internet cialis arginine interactio cialis 5mg cialis dosage recommendations generic low dose cialis cialis efficacit buy cialis online nz cialis para que sirve buy cialis online legal female cialis no prescription
cialis vs viagra
شنبه 1 تیر 1398 06:35 ب.ظ

Incredible loads of beneficial tips!
legalidad de comprar cialis cialis coupons cialis side effects dangers cialis online holland order generic cialis online the best site cialis tablets cost of cialis cvs viagra cialis levitra cialis 100mg suppliers costo in farmacia cialis
cialis tadalafil online
شنبه 1 تیر 1398 01:38 ق.ظ

You actually mentioned that well.
prices on cialis 10 mg cialis online nederland il cialis quanto costa cialis generique cialis 5 mg buy cialis manufacturer coupon rx cialis para comprar cialis en mexico precio cialis tadalafil online cialis generic availability
http://marzeli.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:23 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of advice!

cialis taglich cuanto cuesta cialis yaho acquisto online cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis generico female cialis no prescription cialis lowest price cialis lilly tadalafi 200 cialis coupon buy cialis online nz
http://phenamab.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:46 ب.ظ

You said it perfectly!
canadian cialis cialis for sale in europa generic cialis with dapoxetine generic cialis tadalafil cialis taglich generic cialis at walmart buying cialis on internet cialis australian price cialis for sale south africa only now cialis for sale in us
generic for cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:23 ب.ظ

You mentioned this really well.
get cheap cialis acquisto online cialis online prescriptions cialis prices on cialis 10 mg only best offers cialis use cialis tablets australia recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra achat cialis en europe order cialis from india
http://ceolori.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:00 ق.ظ

Really quite a lot of great info!
cialis 20 mg cost cialis sale online how do cialis pills work generic cialis 20mg uk order a sample of cialis we choice free trial of cialis order generic cialis online does cialis cause gout canadian drugs generic cialis cialis et insomni
http://provpastwal.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:23 ق.ظ

You definitely made the point.
discount cialis we choice cialis uk click here take cialis generic cialis tadalafil buy cialis sample pack are there generic cialis cialis cost cialis generico we recommend cialis info fast cialis online
http://erluli.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:03 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis reviews viagra or cialis we recommend cialis info cialis diario compra cialis generique cialis en mexico precio prix cialis once a da rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets australia cialis tablets
Online cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:01 ب.ظ

Terrific stuff. With thanks.
cialis daily new zealand cialis australian price cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis canadian discount cialis cialis prices in england cialis 100 mg 30 tablet buy cialis uk no prescription cialis online cialis 100mg suppliers
buy cialis 5 mg canada
جمعه 24 خرداد 1398 03:18 ق.ظ

Info nicely applied.!
cialis 200 dollar savings card cialis rckenschmerzen cialis 5 mg scheda tecnica what is cialis cialis et insomni generic cialis pro tadalafil 20 mg cialis price thailand canadian discount cialis cialis price thailand
http://macnesing.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:24 ب.ظ

Wow many of terrific facts.
does cialis cause gout viagra vs cialis how do cialis pills work viagra vs cialis cialis professional yohimbe trusted tabled cialis softabs cialis lowest price generic cialis buy cialis sample pack low cost cialis 20mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:57 ب.ظ

Seriously quite a lot of good info!
generic cialis levitra cialis canada cialis 5 mg effetti collateral generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg buy cialis kaufen wo the best choice cialis woman cialis therapie acheter cialis meilleur pri cialis para que sirve
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:35 ق.ظ

This is nicely said. !
canadian cialis aarp recommended canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions canadian pharmaceuticals canada pharmaceuticals online Canadian Pharmacy USA discount canadian pharmacies north west pharmacies canada canadian pharmacy cialis canadian pharmacies without an rx
buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:16 ب.ظ

Seriously quite a lot of good information.
cialis arginine interactio cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg tablets cialis generique cialis et insomni cialis kaufen wo purchase once a day cialis cialis 20 mg cut in half cialis name brand cheap only here cialis pills
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Cheers, I like it.
generic cialis pill online cialis 5 effetti collaterali try it no rx cialis venta de cialis canada generic cialis review uk cialis en 24 hora cilas il cialis quanto costa cialis free trial brand cialis generic
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:24 ب.ظ

Awesome write ups. Kudos!
cialis sicuro in linea i recommend cialis generico click here to buy cialis comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis cialis 10 doctissimo fast cialis online cialis usa cost cialis preise schweiz calis
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:21 ق.ظ

Valuable data. Many thanks.
when can i take another cialis callus look here cialis order on line legalidad de comprar cialis cialis tablets australia rx cialis para comprar prezzo cialis a buon mercato cialis professional yohimbe price cialis per pill click now cialis from canada
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Very good material. Many thanks.
cialis en mexico precio cialis lilly tadalafi generic cialis pill online buy cheap cialis in uk when can i take another cialis click here to buy cialis cialis with 2 days delivery cialis purchasing cialis cipla best buy price cialis best
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Kudos. An abundance of postings!

compare prices cialis uk acquistare cialis internet preis cialis 20mg schweiz i recommend cialis generico buy online cialis 5mg cialis 05 cialis pas cher paris callus cialis venta a domicilio cialis authentique suisse
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:02 ب.ظ

Seriously quite a lot of awesome information!
cialis canada on line cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg effectiveness click now cialis from canada cialis pills boards generic cialis 20mg tablets best generic drugs cialis where cheapest cialis we choice cialis pfizer india
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 08:30 ق.ظ

Valuable stuff. Thanks a lot.
recommended site cialis kanada click now cialis from canada tadalafil 20 mg cialis 30 day trial coupon opinioni cialis generico low cost cialis 20mg does cialis cause gout cialis daily dose generic buy brand cialis cheap cialis daily dose generic
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:33 ب.ظ

Very well expressed genuinely. !
40 mg cialis what if i take 40 mg cialis what if i take cialis uk next day cialis wir preise cialis online napol click here to buy cialis buy cialis online legal cialis generico milano prices for cialis 50mg cialis 20 mg
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Cheers, Lots of postings!

viagra cialis levitra cialis side effects dangers bulk cialis purchase once a day cialis comprar cialis 10 espa241a cialis for sale in europa we use it cialis online store cialis online nederland try it no rx cialis we recommend cialis best buy
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 08:44 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of info!

comprar cialis 10 espa241a we use it 50 mg cialis dose cialis online cialis 05 cialis generico postepay cialis farmacias guadalajara online cialis acheter du cialis a geneve ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:38 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis cost cialis sans ordonnance tadalafil 20 mg 40 mg cialis what if i take generic cialis levitra cialis dose 30mg cialis coupons printable when can i take another cialis female cialis no prescription side effects for cialis
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:18 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
the best site cialis tablets cialis farmacias guadalajara tadalafil 5mg the best choice cialis woman we like it safe cheap cialis cialis en 24 hora buying cialis in colombia online prescriptions cialis how does cialis work 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:27 ق.ظ

You made the point.
tadalafilo precios cialis peru cialis for bph generic low dose cialis cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available cialis from canada cialis cipla best buy cialis 100mg suppliers 40 mg cialis what if i take
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:21 ب.ظ

Thanks a lot! I value it.
cialis for sale in europa only now cialis for sale in us cialis coupons buy cheap cialis in uk cialis tablets for sale cialis for sale south africa cialis 20 mg best price cialis taglich tesco price cialis venta cialis en espaa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30