تبلیغات
سینما - جملات تاریخی از بزرگان هنر

وودی آلن :
آدم خداشناسی هستم . اما تلاش می کنم که در آخر هفته آدم درستکاری باشم .

چارلی چاپلین :
درخشانترین تاجی که اشخاص بر سر می نهند درآتش کوره ها گداخته می شود .

فرانسیس فورد کاپولا :
زندگی ام فیلم هایم را نشان می دهد . نه فیلم هایم زندگی ام را .

آکیراکوراساوا :
چیزی وجود دارد که می توان آن را زیبایی سینما نامید . تنها در فیلم می شود بیانش کرد . و باید در یک فیلم وجود داشته باشد تا آن فیلم موثر باشد .

مارلون براندو :
فیلم ها ادامه دهنده دوران کودکی اند و هرکسی با توسل به آنها می خواهدی آزادتر ، قدرت مند تر و جذاب تر باشد

سوفیالورن :
اگر تو گریه نکرده باشی ، نمی توانی چشم های زیبا داشته باشی

مریل استریپ :
شهرت تو را خراب نمی کند به شرطی که آن را جدی نگیری .

جک نیکلسون :
بهترین فیلم من لبخند من است و لبخندها خدا را ستایش می کنند .

اورسن ولز :
قدرت فساد می آورد اما نداشتن قدرت صددرصد فساد می آورد .

فرانسیس فورد کاپولا :
من از بابت شکست هایم همان قدر مغرور و سربلندم که از موفقیت هایم .

جودی فاستر:
تو به عنوان بازیگر باید به دهها میلیون تماشاگر عشق بورزی ، و در عین حال تا حدودی منزوی باشی. باید هم در دسترس باشی و هم دست نیافتنی .

رابرت دونیرو :
برای من چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که ببینم یک بازیگر دارد با خودپرستی بازی می کند .

لارنس الیویر :
جدای از قوه الهام و حساسیت پذیری ، باید لبه تیزی داشته باشی که تو را در نیل به آنچه نیاز داری یاری کند . همچنین باید زندگی را – و نیز آدم های پدرسوخته را – خوب بشناسی !

استیون اسپیلبرگ :
شکست گریزناپذیر و پیروی گریزپاست